Izrael (2011), část 4.

[7 min.]

Jestli, Jeruzaléme, na tebe zapomenu, ať mi má pravice sloužit zapomene. Ať mi jazyk přilne k patru, nebudu-li si tě připomínat, nebudu-li Jeruzalém považovat za svou svrchovanou radost. [Žalmy 137, 5-6]

Těžko hledat město, které zakusilo více zásadních střetů než Jeruzalém. Dobývání, vraždění, boření a přestavování se zde během staletí opakovalo znova a znova a výsledkem je akvárium až po okraj plné atraktivní, leč poněkud třaskavé kulturně-národnostní směsi: abrahámovská náboženství v malém vápně na hřišti, kam omylem vyběhly všechny mančafty najednou a kde je každý gól vlastní.

Což nic nemění na tom, že z Olivetské hory je na město úchvatný pohled. Zlatá kopule = Skalní dóm. Šedá kopule = Al-Aksá.

51
Jeruzalém z Olivetské hory

Kámen z hory Olivetské

Hroby na židovských hřbitovech jsou na všech kontinentech orientovány tak, aby se z mrtvých povstavší Žid díval směrem k Jeruzalému. Zmrtvýchvstání bude dle proroků jedním z průvodních jevů příchodu židovského mesiáše, který má na cestu k Jeruzalému vyjít právě odtud, ze západního svahu Olivetské hory. Zdejší židovský hřbitov je největší na světě; kdo by nechtěl na takovou šou místo v první řadě.

52

A na jejím úpatí Getsemanská zahrada, nebo spíš to, co z ní zbylo. Dříve olivovníky pokrývaly celou horu. Přeživší kusy jsou velice staré, dva tisíce let zpátky však jejich paměť nesahá. Tak či onak, velikonoční příběh je zahrady samozřejmě plný a vice versa.

I režisér Norman Jewison do ní umístil hned několik stěžejních kusů svého opusu (v souvislosti s nímž by se samozřejmě neslušelo nezmínit jména Andrew Lloyd Webber a Tim Rice).

53

Základní kámen světa

Starý Jeruzalém má neskutečnou atmošku. Šperky, šátky, koření, pistácie, chalva, zmrzlina, turecký med, mosazné svícny, arménští kněží, piety z cínu, kožené kabelky, sluneční brýle, paměťové karty, orientální fastfoody mezi zastaveními Křížové cesty, Coca-cola, švýcarské hodinky, izraelští policisté…

55

…trička s nápisem „Fuck Google, ask me“, zástup Kristů z olivového dřeva a tisícihlavý dav procházejících, který se úzkými uličkami proplétá jako nekonečný had. Když se u něčeho zastavíte, obchodník vás bude milovat. Lidi za vámi nikoli. 

A samotná Via Dolorosa? Jen pokud opravdu chcete věřit. Současná podoba trasy se ustálila v osmnáctém století.

Nezpochybnitelnou autenticitu oproti tomu má Zeď Nářků.

Je jediným pozůstatkem Chrámu, nebo spíše opěrné zdi jeho podesty. Rozdělíno na mužskou a ženskou část, aby to bylo košer. Imho nejzajímavější, nejatmosféričtější místo města.

Ani zde nechybějí vojáci. Do armády chodí Izraelci po dokončení střední školy; jak muži (3 nebo 4 roky) tak dívky (18 měsíců). Výjimku tvoří neloajální ortodoxní židé. Většinou Vás tak na check pointech kontrolují teenageři, nabito ovšem mají samozřejmě ostrými.

59

Vyhnout se službě takzvaně „na modrou“ lze, ale není to výhodné společensky ni daňově. Teprve po vojně Izraelci studují vysokou školu, přičemž na nejlukrativnější obory (medicína, práva) je potřeba dosáhnout velmi dobrého výsledku ve všeobecných (a údajně dosti náročných) testech. No vida. U nás vojna žádná a nářky kvůli státní maturitě.

Ortodoxních židů je v Izraeli cca 15-20%. Většina z nich, zhruba 60%, nepracuje a věnuje se čistě studiu náboženství na k tomu určených „vysokých školách“. Oblékají se do černobílé, v modlitbách prosí za obnovení Chrámu (na něž také mezi sebou vybírají finance), dodržují více než šest set přikázání a čekají na příchod židovského mesiáše, který jako jediný může obnovit Izrael.

Současný stát Izrael neuznávají, přestože je tento finančně podporuje, což se – to vědí – vyplatí. Pracující menšina působí hlavně na trhu s mobilními telefony a diamanty. O šábesu nesmějí dělat opravdu nic, ani řídit auto, ani rozsvítit světlo, ani spláchnout záchod. Díkybohu za fotobuňky.

Ortodoxní nosí pokrývku hlavy. Muži většinou klobouk a ženy paruku, pod kterou jsou údajně dohola nebo velmi nakrátko. Takže snadno potkáte během chvilky deset ženských s velmi podobným mikádem. Vypadá to trochu divně, ale slovy klasika „na litačku dobre.“

A za zdí, lépe řečeno nad zdí, vzdušnou čarou tak do dvaceti metrů, sedí ve skupinkách muslimové a rozebírají Korán. Na Chrámové hoře dnes stojí dvě mešity, Skalní dóm…

62

…a Al-Aksá. Dovnitř smějí (nemýlím-li se od památného, demonstrativního výstupu Ariela Šarona někdy na přelomu milénia) právě pouze muslimové.

63

Dříve celou Chrámovou horu zabíral židovský Chrám (Šalamounův, později Herodův). Podle židovské tradice měl právě zde Abrahám obětovat Izáka. Nejposvátnější místo judaismu a po Mekkce a Medině třetí nejposvátnější místo muslimů. Právě tady měl Hospodin sesbírat hlínu, ze které uplácal Adama. Základní kámen světa.

O pár tisíc let později měl sultán Sulejmán Nádherný údajně sen, v němž se dozvěděl, že nenechá-li opravit jeruzalémské hradby, sežerou ho zaživa lvi. Chvíli nad tím přemýšlel a vyšlo mu „Tak já bych s dovolením raději opravil ty hradby“.

Staré město – vyjma Chrámové hory – se po nich dá skoro celé obejít. Jsou z nich k vidění kytičky i „nový“ Jeruzalém v dopravní špičce. 

Poslední pokušení Ježíše Krista

Přijde takhle jednou Kaifáš za Ježíšem a povídá: „Mám tam pro nich třicetník na kříž, nebo padíka kdyby jako vyhráli.“ A Ježíš: „Beru ten kříž, a to uvidějí ten profit.“ [variace neznámého vtipálka na „Ivánku, kamaráde“] 

Ve 4. století měla císařovna Helena – šťastná to žena – sen, že se má jít projít, neb najde zbytky Kristova kříže. Šla, našla a dala vybudovat chrám, na který bylo jak šel čas přilepeno několik dalších, čímž vznikl chrám dnešní, multi-loďový (?) a multi-úrovňový.

Dělí se o něj 5 církví; aby se kněží imrvére nehádali, má klíče v úschově již po několik staletí místní muslimská rodina. Punktlich rozparcelování interiéru (co je čí) je stvrzeno smlouvou z konce 19.století, která je reprezentována na balkonku stojícím žebříkem, s nímž nesmí být ni o píď hnuto. A to je Chrám Božího hrobu v samém srdci starého Jeruzaléma.

Ať je to s křížem, Helenou nebo skutečným místem Kalvárie jak chce, je jasné, že pobývat tady déle a zůstat ateistou by mohlo být složité. 

Nahoře nad městem na nás čeká poslední zastavení, tichý památník krutého pronásledování židů, Yad Vashem. Nesluší se tady fotit ani příliš rozepisovat. Kapitola sama pro sebe. Na vstupní bráně starozákonní verš –

Ezekiel, 37:14 „Vložím do vás svého Ducha, abyste ožili, a dám vám spočinout ve vaší zemi. Tehdy poznáte, že já jsem Hospodin.“

 Amen. Neuvěřitelná země.

72

 

 

 

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s